Co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean gry Nadrzędnym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.